Pag-aralang mabuti ang larawan na nasa ibaba. sa loob ng limang (5) pangungusap ibigay and mensahe na nais ipabatid nito​

pag-aralang mabuti ang larawan na nasa ibaba. sa loob ng limang (5) pangungusap ibigay and mensahe na nais ipabatid nito​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *