Handang humarap sa pagsubok at ilagay sa panganib ng mga anak ang sariling buhay para sa kanilang ama. Sa aking

Handang humarap sa pagsubok at ilagay sa panganib ng mga anak ang sariling buhay para sa kanilang ama. Sa aking palagay, ang motibo ng may akda sa paglalagay ng bahaging ito ay

A. Upang maipabatid sa mga mambabasa na mas malaki ang pagmamahal ng mga anak kaysa sa mga magulang.
B. Upang maipabatid sa mga mambabasa na kayang gawin ng isang anak ang isang bagay na maaring imposible maipakita at maiparamdam lamang niya sa mga magulang ang kaniyang pagmamahal.
C. Upang maipabatid sa mga magulang na hindi lang sila ang kayang magsakripisyo
D. Upang magmayabang.​

Answer: Upang maipabatid sa mga mambabasa na kayang gawin ng isang anak ang isang bagay na maaring imposible maipakita at maiparamdam lamang niya sa mga magulang ang kaniyang pagmamahal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *