Bina satu perenggan berdasarkan tiga kesan buruk akibat tidak memakai tali pinggang keledar dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Bina satu perenggan berdasarkan tiga kesan buruk akibat tidak memakai tali pinggang keledar dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.