Bakit sinabing walang bahid ng pagkukunwari ang ngiti ng mga unang tao, sang ayon sa may akda? Magbigay ng kuro

bakit sinabing walang bahid ng pagkukunwari ang ngiti ng mga unang tao, sang ayon sa may akda? Magbigay ng kuro kuro tungkol dito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *