Bakit mahalagang pag aralan ang homogenous At heterogenous sa konseptong pang wika?

Bakit mahalagang pag aralan ang homogenous At heterogenous sa konseptong pang wika?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *