2. Kahalagahan ng pamamahala sa pag-unlad ng iyong pagkatao bilang paghahanda sa sususnod na yugto ng buhay.patulong po ​

2. Kahalagahan ng pamamahala sa pag-unlad ng iyong pagkatao bilang paghahanda sa sususnod na yugto ng buhay.

Answer: Kahalagahan ng pamamahala sa pag-unlad ng pagkatao bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay

Ang pagiging tao ay ang kakayahang magpakatao at taglayin ang katangiang makapagsasabing ikaw ay isang mabuting taong anak at nilikha ng Panginoon. Kaya, mahalagang mapamahalaan natin ng maayos at mahusay ang ating pagkatao upang mas lalong mapaunlad pa ito. Dahil dito, malalaman natin ang ating mga kahinaan at kalakasan bilang tao na maari nating baguhin at mas mapaunlad pa. Gayundin ang pagtingin sa ating sarili kung sapat ba ang mga ginagawa natin upang mapaunlad ito na kinikilala at isinasabuhay ang mga salita na Diyos.

Bilang isang tao, napakarami nating maaring gawin upang ma-enjoy natin ang ating buhay. Lalong lalo na kung sasamahan natin ito ng tiwala sa sarili, sipag at tiyaga at paggawa ng kabutihan sa kapwa habang ginagawa natin ang mga bagay na gusto natin at makakapagpasaya sa atin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *